“Halife Hazretlerine bunu bildirmek istedim ki, İslâm Sultanı Hazretleri ile kafir ve zındık olan İngilizler ve Fransızlar ve onların müttefikleri arasında bu savaş başlar başlamaz Allah ve İslâm için kâfirle ilişkileri kestim ve onları düşman kabul ederek savaş açtım”

(Sultan Ali Dinar)

Mısır’ın kaderine etki eden ilginçlikler dönemi başlamak üzeredir. Haklar sahiplerine teslim edilmemekte, sahte kahramanlar ortaya çıkartılmaktadır. Bunların başında ise Kavalalı Mehmet Ali Paşa gelmektedir.

Yapılan projenin uzun yıllar üzerinde çalışılmış olduğu bu dönemlerde iyice kendini göstermekteydi. 1430′ lu yılların başında yıkılan İslam’ ın Devletlerinden Endülüs barbar İspanyolların hakimiyetine girmiş ve kalan yahudiler hristiyan olmak için zorlanıyor ve katlediliyorlar idi. 31 Mart 1492′ de son sığındıkları şehirden de kovulmak zorunda kalan yahudilerin imdadına ise Osmanlı yetişecekti. 2. Beyazid tarafından 150.000′ e yakın yahudi özellikle İstanbul-Edirne-Selanik ve İzmir’ e yerleştirilmişti. Selanik ve Edirne çevresine yıllar boyu yayılan ve ticaret yapan bu yahudiler içerisinden bir grup sapkın kendi devletlerini kurma ve Osmanlı hakimiyetini yıkmak için kolları sıvamıştı. Siyonizm oyun kurmaktaydı. Kavala bölgesinde 4 mart 1769 yılında doğan bir çocuğun ismi Mehmet Ali konuldu. Yıllar içerisinde kimlerin etkisinde kaldığı bilinmeyen Mehmet Ali’ nin yıllar sonra gerçek yüzü görülecekti.

1798 yılında başlayan Fransa’ nın işgal harekatı Mısır’ a kadar dayanacaktı. Osmanlı kuvvetleri içersinde Mısır’a ayak basan Mehmet Ali 5-6 yıl gibi kısa bir süre içerisinde öne çıkan özellikleri ile Mısır Valiliğini ele geçirecek ve 1805-1848 yılları arasında Mısır’a hakim olacaktı. Tarih kitaplarının parlattığı bu kişi Kavala’ da doğan Mehmet Ali’ydi, Kavalalı Mehmet Ali Paşa!! İşin ilginç yanı bölgedeki fransız baskısına büyük darbeyi vuran kişinin arka plana bırakılmış olmasıydı. İttihat ve Terakki kahramanlarının her zaman parlatıldığı ve hak etmedikleri ölçüde büyütüldükleri tarihin akışıyla ortaya çıksa da biz şimdiden asıl kahramana hakkını verelim. Napolyon Bonaparte, El-Ariş, Gazze ve Yafa’yı işgal etmiş, Mart 1799’da Akka önüne gelmişti. İki aydan fazla süren kuşatma, Osmanlı donanması ve Nizam-ı Cedid ordusundan destek gören Cezzar Ahmet Paşa’nın güçlü savunması karşısında başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Bosnalı Cezzar Ahmet Paşa 77 yaşında Napolyonu durdurduğunda Napolyon şu sözleri sarfetmişti ”Akka’da durdurulmasaydım, bütün Doğu’yu ele geçirebilirdim!”. Diğer yandan ise Kavalalı 36 yaşında Mısır’ ı alacaktı görünmeyen bir gücün desteğiyle.

Tarih 1821′ i gösterdiğinde Osmanlıya vergi vermeyen fakat bağlılığını gösteren Func (Darfur) Sultanlığı Kavalalı tarafından işgal edilerek Osmanlıya bağlandığı iddia edilmişti. Kavalalı Darfur’ u yada Sudan diyebileceğimiz bölgeyi Mısıra bağlamış ve başkentini Hartum yapmıştı. Fransızlara karşı koyduğunu iddia eden Kavalalı asıl patron olarak İngilizleri görmekteydi ve ileri ki yıllarda yapılacak işgaller için Osmanlının Mısır eyaletini zayıflatmak ile görevlendirilmişti.

Sudan bölgesi gücünü kaybetmiş parçalanmış ve yeni bir yönetime geçmişti. Mehdi yönetimiyle yoluna devam eden Sudan İngilizler tarafından işgal edilerek yönetim İngiltereye bırakılmıştı. Onca kahramanlık gösteren Kavalalının Mısır’ı da İngilizlerin elindeydi ve Sudan’ da kurduğu başkent Hartum İngilizlerin yerleşkesi haline gelmişti ve bu olayda kast kesinlikle bulunmaktadır. Zemin İngilizlere hazırlanmıştır. Darfur’ u kendine bağlayamayan İngiltere Hanedan ailesinden bir kişiyi Darfur Sultanı olarak gönderdiği dönemde Ali Dinar ibn Zekeriya ibn es-Sultan Muhammed El-Fadıl Darfur’ a ulaşarak eski Fur sultanlığını kurmuştu. Ali Dinar İngilizlerden hiçbir destek almayarak bu başarıyı göstermiştir. 1898′ de Kavalalının yıkımının üzerinden 77 yıl geçmişken ikinci yıkımı yaşayan Darfur’ da yeni bir dönem başlamıştı ve Ali Dinar çevresinde 300 Asker bulunmaktaydı. Bu ilginç liderin yaptığı hamleler tarihin diğer ilginç Sultanı Abdülhamit ile aynı döneme denk gelmektedir.

Her geçen gün güçlenen Ali Dinar yurt dışına açılmaya çalışmakta, kitap bastırıp Darfur’ u anlatmakta gazetelere ve mecmualara önem vermektedir. Bu Abdülhamid’ in yöntemleriyle de tam olarak örtüştüğünden siyonizmin kölesi Kavalalının etkilerinin karşına Sultanın Kurtlarının çıktığı görülmektedir. Ali Dinar her fırsatta Osmanlıya bağlılığını belirterek Osmanlıdan sancak İstemiştir.

Dünya savaşı yaklaşırken dünya tamamen kamplaşmış savaşın önünde ki tek engel ise Abdülhamid’ dir. İngilizler savaşa hazırlanırken Osmanlıyı yıkma hesapları yapmakta lakin Afrika’ da özellikle Darfur bölgesinde tek bir asker kullanmaktan yani gücü bölmekten korkmaktaydılar. Bunun farkında olan Ali Dinar İngilizlere rahat vermemekte ve küçük çapta baskınlar yapmaktaydı. Tam bu dönemde İngiltere her zaman ki oyununa başvuracaktı. Asimetrik savaşın altın kuralı “Düşmanı kendi gücüyle vur” !! Bakara kabileleri olarak bilinen güney bölgesinde ki kabilelere vaatlerde bulunan İngiltere Ali Dinar’ ı bu kabilelerin saldırılarıyla zora sokmaya başlamıştı. Ali Dinar’ ın askerleri karşı saldırıya geçtiğinde ise bakara kabileleri geri çekilerek İngiliz korumasında ki bölgelere sığınmaktaydı. 1903 yılında Darfur yakınında ki Veday Sultanlığı Fransızlar tarafından işgal edilmeye başlanmıştı. 1909 yılında işgali tamamlanan Veday halkı Ali Dİnar tarafından ülkesine davet edilmişti. Bu hareket Osmanlı Torunlarına yakışır bir hamleydi. Fransızlar rahat durmayarak Darfur sınırlarına saldırılar düzenlemeye başlayınca Ali Dinar İngiltere’ ye konuya dahil olması gerektiğini bildirmiş fakat İngiltere Uluslararası camiada Ali Dinar’ ın tanınmaması için buna karşı gelmekteydi. Ali Dinar’ a bir daha saldırı olmayacağı garantisi veren Hartum İngiliz yönetiminin bu sözünün ardından Fransızlar tekrar saldırmış ve Ali Dinar’ ın askerleri tarafından 1 komutan ve 10 asker öldürülmüştü. Olay İngilizler tarafından Paris’ten Fransız askerlerine saldırmama emrinin geç gelmesinden kaynaklandığı şeklinde açıklanmıştı.

1.Dünya Savaşı başladığında Ali Dinar bunun İngilizleri Hartum’dan atmak için iyi bir fırsat olduğunu düşünmüş ve “Hıristiyanlar, Müslümanları her taraftan kuşatıldılar, Müslüman topraklarına el koydular, Müslüman sultanları, ya ölü, ya esir ya da kahır altında kalıyorlar. Müslüman sultanları onların ellerinde oyuncak gibi oldular. Bunlardan bizim memleketimiz Darfur Allah’ın koruması ile bu akıbete düşmedi, fakat Allah’ın sizin emanetinize bıraktığı Haremeyn-i Şerifeyn’i ziyaretten bizi engellediler. Bunun için Hacca gitmek için İngilizler ile mecburi olarak temas kurduk. Bu teması da nefretle yaptık” şeklinde savaşta yerini belirtir bir mektup yazmıştır.

Enver Paşa 3 Şubat 1915 yılda Ali Dinar’a bir mektup yollayarak  “Rusya, İngiltere ve Fransa ortak olarak Türkiye ve İslâm’a yaptıkları saldırılan anlatmış İslâma karşı yapılan bu saldırılara karşı Müslümanların Halifesi olan Osmanlı Sultanının cihad ilân edildiğini ve her Müslüman için cihad farz olduğu da bilhassa vurgulayarak ve Halifenin yanında yer alınması gerektiğini” bildirmişti. Bu mektuptan şeref duyan Ali Dinar’ın şu sözleri tarihe geçecekti “Halife Hazretlerine bunu bildirmek istedim ki, İslâm Sultanı Hazretleri ile kafir ve zındık olan İngilizler ve Fransızlar ve onların müttefikleri arasında bu savaş başlar başlamaz Allah ve İslâm için kâfirle ilişkileri kestim ve onları düşman kabul ederek savaş açtım” …

İngilizlere saldırı planlayan Ali Dinar’ ın bu hareketinden korkan İngiltere Karşı saldırı yapmak amacıyla 3000 askeriyle yola çıkmıştı. İngilizler kendileri için önemli olan bu savaşta Selahaddin Eyyübi’nin zaferinden ders alınmasının gerektiğini bilerek su yollarından ayrılmadan uzun bir yoldan harekata başladılar. Bu harekat esnasında Cihat ilan edildiği halde bazı din alimleri İngiltere’den yana tavır takınarak Ali Dinar’ ı zayıflatmayı amaçlamışlardı.

Darfur askerleri yol üzerine pusu kurmuş gelecek olan İngiliz askerlerine ani saldırı yapacak vaziyeti almışlardı. Bundan şüphelenen İngiliz komutanı küçük bir öncü kuvvet göndererek keşif yaptırdığı sırada Darfur askerleri bunları ana birlik zannederek saldırıya geçmiş çoğunu öldürerek geri püskürtmüş fakat asıl kuvvet ile karşılaşılınca 5000 şehit vererek Ali Dinar ve askerleri Merre Dağına çekildi. Zamanın aleyhlerine işlediğini bilen İngilizler Ali Dinarın çevresinden bazı askerlerin çekildiğini duyunca tekrar kuvvetlenmeden saldırıya geçme kararı aldılar. Son Darfur Sultanı Ali Dinar gerçek bir Müslüman gibi savaşarak şehit olmuş ve Darfur Krallığı yıkılmıştı sene 1916.

Kavalalının ihanetiyle Darfur Krallığı yıkılmıştı. Peki Kavalalılar neler yapmıştı?

Kavalalılar damatlık saikiyle Osmanlı Hanedanına akraba olmuştu. Bunun dışında Kavalalı Mehmet Ali Paşanın oğlu Mehmed Abdülhalim Paşa Mısır’ın varisiyken Osmanlıyı karıştırma görevi geldiğinden hakkından veraset yönteminin değiştirilmesiyle feragat ederek ittihatçıların desteğiyle yerleştiği İstanbul’ da vezirlik rütbesi almış ve nazırlık yapmıştı. Buı hain ilk icraat olarak Sultan Abdülaziz’ i tahttan indirmiş ve 5.Murat’ ın cülusunu desteklemişti.

İhanet ilk eserlerini verirlerken siyonizmin uşağı tasmasını gösterecek ve masonluk teşkilatından olduğu ortaya çıkacaktı. Oğulları Abbas ve Said Halim paşaydı. Said Halim Paşa 1888 yılında danıştay üyeliği ve başkanlığı yapmış ve Dış İşleri Bakanı olmuştu. Mısır’da ki aileleri ise Mısır’ın sultanıydı. Bu Mason çocuğu ilginçtir ki İttihat ve Terakki Cemiyetinin genel sekreteri olmuştu. Kirli işleri bırakmayan bu aile Mahmud Şevket Paşanın öldürülmesi sonrası Said halim paşayı önce Sadaret kaymakamlığına (11 Haziran 1913 Darfur’ da savaş devam ederken dönen kirli oyunlar) daha sonrasında ise Sultan Mehmet Reşat’ın 11 Haziran 1913 tarihli Hatt-ı Hümayunuyla 3 yıl 7 ay 11 gün sürecek sadrazamlık makamına getirilmişti. 1. dünya savaşında Almanya ile Osmanlı arasında ki ittifak anlaşmasını imzalayan Said Halim Paşa 3 şubat 1917′ de sadrazamlıktan istifa ederek ayanlık görevine geri dönmüştü.  İtilaf ve Hürriyet Cemiyetinin iktidara gelmesiyle tutuklanarak Malta’ ya sürüldü. Serbest bırakıldıktan sonra  1915 ermeni meselesiyle alakası olduğu ermeni teşkilatlarına bilinmeyen bir grup tarafından öğütlenmişti ve bir ermeni tarafından 6 Aralık 1921 tarihinde salı günü öldürüldü. 29 Ocak 1922′ de ilginçtir ki büyük bir törenle Çemberlitaş’ta bulunan Sultan 2.Mahmud Türbesinde babasının yanına defnedilerek büyüklerimiz rahatsız edilir.

Kavalıların İstanbulda ki eserleri de ilgi uyandırmaktadır. Örneğin bu siyonist ailenin Atlı Köşk ü için kimler adeta kapışmıştır? Mehmet Akif neden onlara ait Mısır apartmanında yaşayıp ölmüştür? Said Halim Paşa yalısında hangi ihanet toplantıları düzenlendi? Kavalalı Mehmet Ali Paşanın Kızı Zeynep’ in sadrazam kocası Yusuf Kamil ile yaptırdığı Zeynep Kamil Hastanesi ne tür hizmetler vermişti?

Milli şairimiz Mehmet Akif’in sakıncalı şiirlerinin ve cennet mekan Sultan Abdülhamid Han’ a hakaretlerinin karşılığı olarak mı 1923-24-25 yıllarında ki ziyaretlerinde Kavalalıların Köşklerinde misafir edilmiştir?

Son günlerde gündeme oturan Osman Kavala Kimdir? 1948 yılında israilin kurulmasının ardından bu siyonist aileden yönetim 1952′ de nasıl alınmıştır?

Diğer Yazılarımız İçin…

Nusaybin Rahmet Ve İhanet Noktaları Tıklayınız…

Günümüzün Yeni İşkencesi Tıklayınız…

İzleniyoruz Tıklayınız…

Satın Alınmış Üniformalar Tıklayınız…

Filistin Gerçeği Tıklayınız…

Kürt Tarihi Tıklayınız…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here